02/979 52 03 info@uchiban.eu

Предишни научни сесии

В Ученическите научни сесии от създаването на Ученическия институт на БАН до днес са били представени над 300 проекта в следните научни области:

Информатика и информационни технологии – 77 проекта
Математика – 63 проекта
Изкуство и Изкуствознание  – 43 проекта
Обществени и хуманитарни науки – 48 проекта
Физика и Астрономия – 20 проекта
Роботика – 21 проекта
Биология и Екология – 30 проекта
Химия – 4 проекта
Инженерни науки – 4 проекта