02/979 52 03 info@uchiban.eu

Предишни научни сесии

В Ученическите научни сесии от създаването на Ученическия институт на БАН до днес са били представени 252 проекта в следните научни области:

  • Информатика и информационни технологии – 64 проекта
  • Математика – 54 проекта
  • Изкуство и Изкуствознание  – 36 проекта
  • Обществени и хуманитарни науки – 36 проекта
  • Физика и Астрономия – 20 проекта
  • Роботика – 20 проекта
  • Биология и Екология – 15 проекта
  • Химия – 4 проекта
  • Инженерни науки – 3 проекта