02/979 52 03 info@uchiban.eu

Предишни научни сесии

В Ученическите научни сесии от създаването на Ученическия институт на БАН до днес са били представени над 420 проекта в следните научни области:

Информатика и информационни технологии – 109 проекта
Математика – 83 проекта
Изкуство и Изкуствознание  – 55 проекта
Обществени и хуманитарни науки – 70 проекта
Физика и Астрономия – 21 проекта
Роботика – 21 проекта
Биология и Екология – 55 проекта
Химия – 4 проекта
Инженерни науки – 4 проекта