Ученическият институт на БАН организира обучителен семинар за малки учебно-изследователски общности (екипи от учител и ученици) по проект, финансиран от МОН. Семинарът се провежда на 5 и 6 февруари с  участието на над 20 учители и 40 ученици от 10 града в страната с интерес към научно-изследователска работа.

По време на двудневния семинар се  провеждат обучения за изграждане на умения за създаване на научен текст, на комуникационни и презентационни умения и за прилагане на изследователски методи. Срещата дава  възможност на учители и ученици да обменят опит и да поддържат контакти и в бъдеще.

Лектори са проф. Емилия Ченгелова (Институт по философия и социология-БАН), доц. д-р Евгения  Сендова (Институт по математика и информатика – БАН), д-р Иглика Мишкова (Национален етнографски музей към Института за етнология и фолклористика – БАН) и  доц. д-р Милен Томов  (Институт за български език – БАН).

Екипите  работят по темите  Приложение на нанотехнологиите в електрониката и медицината“, „Синдром на разрушената пчелна колония“, „Представи и вярвания, отразени в легенди и ритуали“, „Дрехата като биографичен и родов разказ“, „Генетично разнообразие, филогенетика и еволюция на българската и балканска флора“, „Образованието – право или задължение“, „Творческа лаборатория – Текстът „Георги Марков“.

Участниците посетиха Образователния център на Националния етнографски музей на БАН, където се запознаха с темите Етнография и музей и Род и памет (родословно дърво).

Обучителният семинар е по проект „Ученически институт на БАН с малки учебно-изследователски общности“, част от „Образование с наука“ – съвместна програма на Българската академия на науките и Министерство на образованието и науката.

Младите изследователи ще представят резултатите от своята работа на Ученическата научна сесия. Тя ще се проведе през ноември 2020 г.