Поради затрудненията и ограниченията, причинени на учениците и техните ръководители от противоепидемичните мерки, удължаваме срока за подаване на ученически проекти до 16 октомври 2020 г.

Напомняме, че Ученическият институт продължава да приема ученически разработки във всички научни области (естествени, хуманитарни и обществени науки), както и ученически произведения от областта на изкуствата (рисунка, етюд, пластика, дърворезба) и музикални авторски композиции.

Научната сесия на УчИ-БАН за 2020 г. ще се проведе хибридно (онлайн и присъствено) на 10 ноември 2020 година. Все още можете да ни изпратите своя проект ТУК.

В работата по проект за участие в сесия на УчИ-БАН ученикът има значителна свобода: при избора на тема, при поставянето на целите и при избора на средства за постигането им. Така в най-силна степен се развива творчеството, иновативността и предприемчивостта. Така се формират и изследователски навици, които също допринасят за личностно изграждане и придобиване на знание, което е много устойчиво и постепенно става част от съзнанието и същността на младия човек. Участниците в сесиите се учат един от друг, разширяват своя хоризонт и надграждат с всяка следваща година своите резултати в изследователската работа.