Седмата научна сесия  на Ученическия институт на Българската академия на науките ще се проведе изцяло онлайн на 10, 11 и 12 ноември 2020 година.

Въпреки сложната обстановка през тази година постъпиха рекорден брой ученически разработки – 68. Авторите са повече от 100 ученика от общо 20 града от цялата страната. Големият брой ученически разработки в значителна степен се дължи на целогодишната дейност на 22-те Малки учебно-изследователски общности (МУИО), от които са постъпили общо 26 проекта. МУИО са създадени по линия на проект към програмата „Образование с наука“ на Министерство на образованието и науката.

Ученическите разработки са в разнообразни области на науката и нейните приложения: биология, биомедицина, биохимия, биоразнообразие, физика, нанонауки и тяхното приложение, математика, информатика, информационни технологии, роботика, машинно обучение, хуманитарни и обществени науки, изкуства. Има и няколко интердисциплинарни проекти.

Според регламента в УчИ-БАН могат да участват ученици от 8 – 12 клас, но в последните години има и окуражителни примери и от по-малките от 5 до 7 клас. В седмата сесия има и няколко такива примера.

Откриването на Ученическата сесия ще се проведе онлайн на 10 ноември (вторник) от 9.30 ч. чрез Zoom Meeting на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/82127890921?pwd=MnJCck9yS09SUXZrNWtNY012b3IwZz09.

Програма на всяка от 6-те секции за ученическата научна сесия: