Включвайки се в работата на Ученическия институт на Българската академия на науките вие всъщност се присъединявате към нашата научна общност. С тези думи заместник-председателят на Академията чл.-кор. Костадин Ганев се обърна към участниците в Седмата сесия на УчИ-БАН, която се откри на 10 ноември в платформата Zoom.

Ученият преди всичко не знае, но има желанието да се учи. Той стои на границата на неизвестното и прави стъпка напред, за да достигне до знанието. Това правите и вие, учениците, които участвате със свои проекти в сесиите на УчИ-БАН. Това е едно осъзнато знание и тъкмо вие сте тези, които ще направите големите крачки към неизвестното в науката, допълни той.

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева също поздрави участниците и подчерта успеха на програмата Образование с наука, благодарение на която тази година в ученическата сесия има рекорден брой участници. Програмата успява да неутрализира няколко негативни тенденции в образованието, като например невъзможността на тези ученици, които искат да се развиват в научната област, да имат достъп до необходимите ресурси, подчерта тя.

Акад. Петър Кендеров съобщи, че именно поради успеха на проекта Малки учебно-изследователски общности в тазгодишната сесия на УчИ-БАН има толкова много участници с разнообразни проекти, някои от които и с интердисциплинарна насоченост.

Седмата сесия ще продължи на 11 и 12 ноември с презентации на ученическите разработки от областите: Информатика и информационни технологии, Математика, Биология: биомедицина и биоразнообразие, Хуманитарни и обществени науки, Интердисциплинарни проекти и Изобразително изкуство.
Интервю с акад. Юлиан Ревалски за помощта на Академията в развиването на сферата на образовнаието в България.