Седмата Ученическа научна сесия (УНС) на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) се проведе изцяло онлайн в дните от 10-и до12-ти ноември 2020 година. Общо 190 ученици, научни ръководители, консултанти и членове на журита взеха участие в сесията. Бяха представени 68 проекта/разработки. Авторите им са ученици от 5-и до 12-ти клас. Някои от авторите участваха в две и повече разработки.

Проектите бяха разпределени и представени в 6 тематични секции: Математика, Информатика и информационни технологии, Биология: Биомедицина и биоразнообразие, Интердисциплинарни проекти, Хуманитарни и обществени науки и Изобразително изкуство.

Общо 58 ученици бяха отличени от журитата на отделните секции. При класирането се вземаше предвид не само съдържанието на разработката и мнението на рецензента, но и представянето на резултатите по време на сесията, както и отговорите на въпросите по време на дискусията след всяко представяне.

Седмата УНС се характеризираше с няколко особености. Имаше ученик, който участва успешно със собствена разработка и едновременно с това беше ръководител на друга ученическа разработка. Бивш участник в УчИ-БАН, сега студент в чужбина, беше ръководител на ученическа разработка. Някои научни ръководители и/или консултанти съпровождаха научно повече от два проекта.

Ето имената на някои от най-активните научни ръководители и консултанти на ученическите разработки: доц. д-р Ваня Мичева от Институт за български език – БАН, Дарина Брънчева, Елеонора Николова, Марина Стоилова, Елеонора Павлова, Радка Костадинова, Антония Маровска, Цветалина Топракчиева, Даниела Паликова, Невена Ичевска, Дияна Боева, доц. Вера Кольовска, доц. Станислав Харизанов от ИИКТ и други.

 • Доц. Ваня Мичева консултира всяка година ученически проекти, представени в сесии на УчИ- БАН, а през настоящата сесия беше консултант на 3 проекта, които отново бяха отличени от журито.
 • Елеонора Николова е главен учител в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна. От създаването на Ученическия институт на БАН нейните възпитаници са редовни участници във всички досега сесии на УчИ-БАН, а техните изследвания впечатляват с устойчив изследователски интерес, екипна работа и значителен принос за изследване на културата, традициите и обичаите на Аспарухово, община Дългопол, област Варна. Марина Стоилова, завършила Културна и социална антропология във Виенския университет, всяко лято се завръща в България, за да ръководи заедно с Елеонора Николова теренната работа на всеотдайните и родолюбиви ученици сред техните респонденти – местните чѐнгени.
 • Дарина Брънчева е научен ръководител на 5 ученически научни разработки в сесията за 2020 година. Тя е старши учител по информатика и информационни технологии в Математическа Гимназия „Акад. Кирил Попов” – Пловдив. През годините е научен ръководител на още стойностни разработки, представяни в сесиите на УчИ-БАН.
 • Елеонора Павлова е учител по ИТ, МГ „Д-р Петър Берон“, който ръководи и насочва години наред амбициозни и способни млади хора да преодоляват собствените си граници, да имат големи мечти и да са конкурентноспособни в цял свят.
 • Радка Костадинова е обичан от своите ученици учител по физика и астрономия в СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец. Тя вдъхновява и напътства техния плам към науката и научните изследвания. Научен ръководител е на множество ученически проекти с чудесни резултати, представени в сесии на УчИ-БАН.
 • Антония Маровска е амбициозен и щедър учител в Средно училище „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали. Тя предава своята енергия на учениците и им открива силата и красотата на словото. Научен ръководител е на редица ученически проекти, увенчани с отличие от журитата.
 • Цветалина Топракчиева е старши учител по история и цивилизация в ППМГ „Добри П. Чинтулов”, Сливен и научен ръководител на отлично представени в сесиите на УчИ-БАН проекти в хуманитарните и обществените науки.
 • Даниела Паликова е учител по биология в Природо-математическа гимназия ,,Атанас Радев“ , гр. Ямбол. Ръководените от нея ученици печелят награди не само в страната , но и в чужбина. Нейната посветеност на професията и науката увлича младите умове и им помага да израстат в избраната от тях област на науката.
 • Людмила Маринчева Маринова-Бояджиева, докторант в Биологическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски” и преподавател по биология и химия в ПГПЧЕ град Плевен. Тя е научен ръководител на няколко ученически проекта с интересни и актуални за общественото здраве теми.
 • Невена Ичевска е още един всеотдаен и амбициозен професионалист от екипа на МГ „Акад. К. Попов”, Пловдив. Тя е научен ръководител на прекрасни млади хора, чиито знания могат да се конкурират с тези на студенти по „Българска филология“.
 • Дияна Боева е млад учител в ЕГ „Гео Милев“ – Добрич, който обича работата си и уверено отваря очите на своите учениците за важните неща в живота.
 • Доц. Вера Кольовска е учен в ИЕМПАМ – БАН, който впечатлява с всеотдайното си и сърцато отношение към учениците с интерес към научните изследвания. Тя ги предразполага и насочва, но и успява да извади на яве най-доброто от техните възможности за момента.
 • Доц. Станислав Харизанов от ИМИ-БАН/ ИИКТ- БАН е млад, но вече известен и доказал се експерт в областта на математиката и информатиката. Той е ръководител на националния отбор по математика за Международната олимпиада по математика, носител е на множество награди и признания от страната и чужбина. Доц. Харизанов е научен ръководител на множество ученически проекти, взели отличия в сесиите на УчИ-БАН. Участва активно и в рецензирането на ученическите разработки и беше член на журито по интердисциплинарните проекти.

Класиране на отличените ученически разработки:

Секция Математика (Ръководител на журито проф. Емил Колев от ИМИ-БАН)

Секция Информатика и информационни технологии (Ръководител на журито доц. Златогор Минчев)

Секция Биология: биомедицина и биоразнообразие (Ръководител на журито чл.-кор. Димитър Иванов)

Секция Интердисциплинарни проекти (Ръководител на журито чл.-кор. Илза Пъжева)

Секция Хуманитарни и обществени науки (Ръководител на журито проф. Йоана Спасова-Дикова)

Секция Изобразително изкуство (Ръководител на журито д-р Румена Калчева, изкуствовед, Съюз на българските художници).