Обучение за участниците в изследователските екипи организира Ученическият институт на БАН през месеците май и юни. То беше проведено съобразно ангажираността на учениците и техните научни ръководители в три отделни онлайн занимания. Обучението водиха трима лектори, двама от които получиха много добри референции и оценки от участниците в семинара, организиран през 2020 година.

Всяка малка учебно-изследователска общност (МУИО) имаше възможността да представи тематиката си и текущото състояние на работата по проектите. Една от целите на този семинар беше повишаването на презентационните умения, както и обменът на опит между участниците от отделните общности.

На 13 май доц. Евгения Сендова се включи в обучението с тема за изграждане на умения за презентиране пред публика. Втората част от онлайн семинарните занимания се проведе на 25 май и целта й беше да  затвърди у младите любители на науката правописните правила на българския език и уменията за коректно книжовно представяне на научни резултати.

Презентатор във втория уебинар беше доц. Милен Томов от Института за български език на БАН. Доц. Томов работи в областта на съвременния български език, теорията на книжовните езици и езиковата култура, теорията и историята на правописа и историята на българското езикознание.

Третата част на семинарната онлайн програма беше проведена на 30 юни с лектор д-р Елена Цанкова, постдокторант в Института за изследване на населението и човека, БАН.  Тя работи по програмата на ФНИ „Петър Берон и НИЕ“, чиято цел е да реинтегрира в българските научни среди млади учени, завършили в чужбина. Темата, която тя избра за занимание с участниците в малките учебно-изследователски общности, беше: „Представяне на научни резултати: Защо е важно да можем да говорим за работата си пред различни видове слушатели и как да го правим успешно“. Тази презентация също се радваше на интерес от учениците.

 

В месеците от май до юли Ученическият институт на БАН организира също и онлайн консултации с подходящи специалисти на екипите с цел подпомагане и насочване на работата на учениците.