Онлайн проведена сесия

Ученическият институт на БАН е едно от най-подходящите места, където младите таланти могат да се срещнат с изявени учени. Това каза зам.-председателят на БАН  чл.-кор. Евдокия Пашева по време на откриването на Осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН. Надявам се част от представените проекти да намерят своята реализация в нашите институтите, допълни тя.

И тази година научната сесия се провежда изцяло онлайн от 22 до 24 ноември, а представянията на проектите и обсъжданията на журито могат да бъдат проследени тук: https://us02web.zoom.us/j/84444220590?pwd=aE11bHJHRHRrUDhwU0JNMzdBQWlEZz09.

Сред официалните гости бе зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова. Тя подчерта, че провеждането на сесията на УчИ-БАН, е едно изключително постижение, като се има предвид трудностите, пред които е изправено образованието днес, поради пандемията от Covid-19. В изказването си тя благодари на учените за вдъхновяващия пример, който те дават на учениците.

Акад. Петър Кендеров припомни за инициативата на Министерството на образованието и науката „Образование с наука“, в рамките на която вече втора година ученици, учители и учени работят по различни проекти в иновативния формат „малки учебно-изследователски общности“. Тази година 29 от представените в ученическата сесия 59 проекта са именно от тази програма, поясни той. И допълни, че това е доказателството за печелившата формула в образованието.

Сесията започна с представянията на проектите на учениците от модул „Изкуствознание и изобразително изкуство“  и продължи със секцията по „Информатика, информационни технологии и технически науки“.

 

С програмата за следващите два дни можете да се запознаете тук:

23.11. – 13:30 – 18:15 ч. секция „Биология, биомедицина, биоразнообразие и химия“

24.11. – 10:00- 13:40 – секция „Хуманитарни и социални науки“

24.11. – 14:00 –16:45 ч. – секция „Математика“

Ученическият институт на БАН е дългогодишна инициатива на Академията, която си поставя за цел да стимулира научния интерес в учениците от горните класове като ги кани да разработят с помощта на учители или учени проекти с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. Ученическата научна сесия дава ежегодно форум за авторите на тези разработки да ги представят пред специалисти, за да получат обратна връзка, научна консултация и научно проследяване в бъдеще.