Представяме ви наградените ученици и проекти от Осмата сесия на Ученическия институт на БАН за 2021 г.

 

Секция „Изкуствознание и изобразително изкуство“

 

Жури в състав: д-р Христина Кюркчийска – изкуствовед и председател на журито и д-р Румена Калчева, изкуствовед и арт критик, член на Съюза на българските художници, секция „Критика” и член на Международната асоциация на арт критиците – AICA, определи следните награди:

 

І награда:

„Пътят на Еней“

Автори: Димитър Миленов Димитров, Белослава Огнянова Петкова и Вяра Манолова Георгиева, 10 клас, 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София

Научен ръководител: Димитър Драгнев

 

II награда:

„Совоока Атина” – графика

Васил Димитров Василев 12 клас, СГСАГ „Христо Ботев“ гр. София

 

III награда:

Ловджийско куче“ – техника акварел

Автор: Майя-Андреа Руменова Христова, Х клас,  ПГИИ „Николай Райнов“, гр. София

 

Поощрителна награда:

“Леонардо да Винчи – ренесансовият човек”

Емилия Емилова Карамфилова, 9 клас, Средно училище „Петко Рачов Славейков “, гр. Кърджали, научен ръководител: Антония Маровска, учител в Средно училище „Петко Рачов Славейков “, гр. Кърджали

 

Секция “Биология, биомедицина; биоразнообразие и химия“

Жури в състав: чл.-кор. Димитър Иванов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, председател и членове – проф. Радостина Александрова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН и проф. Радостина Стоянова, Директор на Институт по обща и неорганична химия- БАН, отличи следните проекти и техните автори и научни ментори:

 

 

І награда:

„Уред за възпроизвеждане на организми и култури (Инкубатор)”

Автор: Спас Владимиров Власаков, XII клас НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”

Научен р-л: д-р Галя Петрова, ИБЕИ – БАН

 

І награда:

„Експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет като функция на температурата на водни разтвори на LiCl”

Автори: Иво Лозанов и Явор Йорданов, 12 клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София

Научен р-л: д-р Людмил Йовков, СУ „Св. Климент Охридски”

 

II награда:

„Сравнителна характеристика на зоопланктонните съобщества в езерото Сребърна и блатото Малък Преславец“

Автор: Мохаммад – Мурад Рашад Халвани, XI клас, Обединен детски комплекс (ОДК), град Силистра

Научен р-л – Йорданка Маринова – учител по химия и екология в ОДК- Силистра

Научен консултант: Веселка Каменова Цавкова, ИБЕИ- БАН

 

III награда:

 „Имунитет назаем. Как антителата образувани от един човек могат да спасят човешки животи.”

Автори: Атанас Николаев Гюров и Севастиян Севдалинов Санков, XII клас, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, град Плевен

Научен р-л: Людмила Маринова-Бояджиева, докторант в БФ, СУ „Св. Климент Охридски”, преподавател по биология и химия в ПГПЧЕ, град Плевен

 

Поощрителна награда за изучаване на последиците от пандемията, причинена от Covid 19 за проекта:

„Влиянието на изолацията вследствие на мерките против разпространението на COVID-19 върху емоционалното състояние на учениците от гимназиален етап“

Автори: Румяна Иванова и Василена Годинячка, от XII клас, СМГ, Камелия Райчева и Мартин Иванов от XII клас, Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

Научен р-л: д-р Валентина Иванова, Академия „Никола Тесла“

 

Поощрителна награда за иновативна разработка на биологичноактивен продукт за проекта „Биоразградима предпазна маска“

Автори: Александър Антонов Кабрански и Стефания Георгиева Лазарова, ученици от X клас Природо-математическа гимназия ,,Атанас Радев“ , гр. Ямбол

Научен р-л: Даниела Паликова, учител по биология в Природо-математическа гимназия ,,Атанас Радев“, гр. Ямбол

 

Поощрителна награда за изследване на биоразнообразието в България за проекта „Разкрити тайни на редки растителни видове от българската флора с приложение във фармацията и медицината”

Автори: Десислава Събева, XI клас, Александра Ким, X клас и София Тончева, XI  г клас, 18 СУ „Уилям Гладстон”, гр. София

Научен р-л: д-р Галя Петрова, ИБЕИ – БАН

 

Секция „Хуманитарни и обществени науки“

 

Жури в състав: проф. Елка Мирчева – Институт за български език (председател), доц. Пенка Ватова – Директор на Институт за литература – БАН и гл. ас. д-р Елена Борисова – Институт за литература – БАН оцени и класира проектите в секцията, както следва:

 

Научна област „Езикознание“

I награда: „Названията за облекло в Речника на Найден Геров”

Автори: Велислав Борисов и Катерина Прончева – IX клас, МГ „Акад. К. Попов”, гр. Пловдив

Научен ръководител: Невена Ичевска, учител в МГ „Акад. К. Попов”, гр. Пловдив

 

Научна област „Литературознание“

І награда: Пътят на Еней“

Автори: Димитър Миленов Димитров, Белослава Огнянова Петкова и Вяра Манолова Георгиева, ученици в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

Научен ръководител: Димитър Драгнев, класически филолог, докторант по старогръцка литература в СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател по латински език в НБУ и в няколко столични училища, сред които и 9. ФЕГ

ІІ награда: „Някои малко познати аспекти от биографията на Христо Ботев и приложни идеи – когато учениците са не само изпълнители, а и обучители“

Автори: Жулиде Муталибова, Средно училище „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали

Научен ръководител: Антония Маровска, учител в СУ „Петко Рачов Славейков“

Консултант: доц. д-р Ваня Мичева, Институт за български език – БАН

ІІ награда: “Граматика на фантазията в поезията на Петя Дубарова

Автори: Яна Петрова Костадинова и Адриана Гинчева Иванова, 12 „г“ клас на ЕГ „Гео Милев, гр. Добрич

Научен ръководител: Дияна Иванова Боева, учител в ЕГ „Гео Милев“ , гр. Добрич

 

Научна област „История“

І награда: „Външна политика на правителствата на Народния блок (1931-1934 г.)“

Автор: Александър Савов, 12 клас, НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“

Научен ръководител: гл. ас. д-р Светослав Живков, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Научна област „Социални отношения“

І награда:  Номофобията – ротативката на XXI век”

Автори: Анастасия Алексиева и Розалина Влахова, XI клас, ученички от XII клас ППМГ „Добри П. Чинтулов“

Научен ръководител Цветалина Топракчиева, старши учител по история и цивилизация в ППМГ „Добри П. Чинтулов”, Сливен

 

І награда: “Психосоматика – „шифърът“ на душата и тялото”

Автори: Божидар  Михайлов  Каменски – ученик от XII a клас на  ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик и Калоян Валериев Пунчев – XII a клас на ПМГ „Константин Величков“

Научни ръководители: Мая Любомирова Зафирова – учител по Биология и ЗО в ПМГ „Константин Величков“ , гр. Пазарджик и Илияна Димитрова Тотлякова – Каменска – учител по математика в ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик

 

Научна област „Етнология и фолклор“

I награда: „Нашето Аспарухово: рефлексия върху създаването на етнографски филм“

Автори: Александра Железова, Надежда Добрева, Никол Данова, Георги Георгиев, Филип Чиков – ученици от XII, XI и IX клас, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна

Научни ръководители: Елеонора Николова и Марина Стоилова

Научен консултант: д-р Мария Славчева

 

Поощрителна награда – за най-добра презентация на проект: „Духовната среща на двама поети и тяхното послание към наследниците /”Паметник“, А. С. Пушкин и „Мойте песни“, Иван Вазов/

Автор: Дефне Мустафа Риза – IX клас, Средно училище „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали

Научен ръководител: Антония Маровска, учител в СУ„Петко Рачов Славейков“, гр.  Кърджали

Консултант: доц. д-р Ваня Мичева, Институт за български език – БАН

 

Секция „Математика“

I награда: „Покрития с L полимина”

Автор: Ангел Иванов Райчев, ученик от 12 клас, 125 СУ „Боян Пенев“ , гр. София,

Научен ръководител: доц. Станислав Харизанов, ИИКТ

 

ІІ награда: „Фиксирани системи на Shapley-Shubik индекса с един или двама президенти“

Автор: Демира Георгиева Недева, 9 клас, МГ „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив

Научен ръководител: Мирослав Маринов

 

ІІI награда: “Разредни числа”

Автор: Лазар Иванов Тодоров, 9 клас, СМГ „Паисий Хилендарски”,  гр. София

Научен ръководител: доц. Станислав Харизанов, ИИКТ

 

Поощрителна награда: “Теорема на Фонтене”

Автори: Мира Ивайлова Ганчева и Димитър Николов Митев, 10 клас,

91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

Научен ръководител: Даниела Петрова, учител в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, София

 

Секция „Информатика, информационни и комуникационни технологии и технически науки“

 

Жури в състав: доц. Златогор Минчев, председател и членове: изв. проф. Емил Келеведжиев, доц. Николай Златов, гл. ас. д-р Тодор Брънзов, оцени и награди следните автори за отлично представяне на техните изследователски проекти:

 

„Одесос. Платноходка с автопилот“

Автори: Иван Мирославов Димитров и Цветослав Валентинов Мавродиев, XII клас, МГ „Д-р Петър Берон“ , гр. Варна

Научен ръководител: Елеонора Павлова, ЗДУД, МГ“Д-р Петър Берон“,

Атанас Атанасов, ментор

 

„Софтуер за анализ на изображения на единични ДНК молекули”

Автор: Теодор Кирилов Кирилов, XII клас, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, София

Научен ръководител: доц. Анастас Господинов институт по молекулярна биология „Aкад. Румен Цанев“

 

„Разпознаване на ментално състояние чрез машинно обучение въз основа на EEG и GSR сигнали“

Автор: Габриела Чавгова, XII клас МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив

 

„Оценка на уязвимостите на възли в мрежата, чрез външно и вътрешно сканиране“

Автор:  Любомир Андонов Ненов, X  клас, 9 Френска Езикова Гимназия, гр. София

 

Machine Learning Interpretability by Analyzing Tumor Suppressor Genetic Sequence Data”

Автор: Христо Тодоров Тодоров, XII клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ , гр. Кюстендил

 

„Програмен продукт за регистрация на гости в хотел”

Автор: Мартин Даниелов Доцов, IX клас , ПМПГ „Свети Климент Охридски“, Монтана

Научен ръководител: Бистра Цонева-Луканова, учител по информатика и ИТ в ПМПГ „Св. Кл. Охридски“, гр. Монтана

 

Специални награди за иновативни разработки сподкрепата на Secure Digital Future 21:

„Одесос. Платноходка с автопилот“

Автори: Иван Мирославов Димитров и Цветослав Валентинов Мавродиев, XII клас, МГ „Д-р Петър Берон“ , гр. Варна

Научен ръководител: Елеонора Павлова, ЗДУД, МГ „Д-р Петър Берон“

Атанас Атанасов, ментор

 

“The Smart Future

Автори: Александра Александрова Умленска, XI клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

 

SuchDoge

Автор: Никита Радославов Койнов, XII клас, Mатематическа гимназия “Акад. К. Попов“, гр. Пловдив

 

Избрани моменти от осмата сесия на Ученическия институт на БАН: