Конкурсът е насочен към ученици от първи и втори гимназиален етап (VIII – XII клас) и целѝ както да стимулира създаването на собствен литературнокритически текст, така и да провокира интереса на учениците към литературната критика като културно явление.

Конкурсът се организира по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с дог. № КП-06-ОПР 05/11 от 17.12.2018 г.

 

Условия за участие

Право на участие имат всички ученици от VIII до XII клас. Всеки участник в конкурса може да представи по едно есе с литературнокритическо съдържание по избрана от него тема (автор, произведение).

Участниците в конкурса се разделят в две възрастови групи:

  • I-ва група – VIII, IX и X клас
  • II-ра група – XI и XII клас

 

Обем и оформление на текстовете

Участниците в I-ва група (VIII – X клас) трябва да изпратят литературнокритическо есе до 3 стандартни страници.

Участниците във II-ра група (XI и XII клас) трябва да изпратят литературнокритическо есе до 5 стандартни страници.

Обем на стандартна страница – 1 800 знака

Шрифт Times New Roman, размер 12

В титулната част на текста трябва да бъдат посочени трите имена на автора, клас, училище, град и e-mail за връзка.

 

Срокове и награждаване

Участниците в конкурса трябва да изпратят своите текстове до 31.12.2021 г. по електронен път на следния имейл: aantonova@ilit.bas.bg

Във всяка от двете възрастови групи ще бъдат връчени първа, втора и трета награда.

Всеки от наградените участници ще получи грамота и парична награда, както следва:

  • Първа награда – 200 лв.;
  • Втора награда – 100 лв.
  • Трета награда – 50 лв.

Отличените с първо място във всяка една от групите ще получат и плакет с логото на проекта.

Всички текстове ще бъдат публикувани в електронен сборник, а първите десет от всяка от двете възрастови групи – отпечатани и в книжно тяло.

Изпратените творби ще бъдат класирани от жури от Института за литература при Българска академия на науките.

Класирането ще бъде обявено в срок до 31.01.2022 г. на сайтовете на Института за литература и проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ (bglitcritics.org). Наградите ще бъдат връчени на специална церемония.

За участие в конкурса не се допускат творби, участвали в други инициативи или публикувани в интернет и други медии.

При открито плагиатство текстът се дисквалифицира от участие.