Сесия на УчИ-БАН 2022 обща снимка

През месец март Ученическият институт на БАН организира 4 уебинара, в които участваха учители и ученици от Варна, Добрич, Монтана, Пловдив, Силистра, и София.

Водещият на уебинара „Научни конкурси за ученици“ д-р Константин Делчев от Институт по математика и информатика представи богатия цикъл от научни конкурси за ученици, които се провеждат в България. Той обърна внимание на високия процент успеваемост на български възпитаници в международни състезания, в които се оценяват научни знания и умения за презентиране пред различни публики. Българската академия на науките и нейните учени продължават да оказват подкрепа с менторство и научни консултации на изкушени от науката и научните изследвания ученици.

Отличното представяне на български тийнейджъри в наднационални форуми, в които се конкурират стотици ученици с техните научните изследвания се дължи както на опита, който учениците придобиват в резултат от участието в научни форуми на национално ниво, така и на създадените през годините традиции за развитие на уменията на младите хора, които се интересуват от наука и нейните приложения.

По време на онлайн семинара бяха дискутирани възможностите за участие на ученици и техните ментори в националните научни конкурси, сред които са форумите, организирани от УчИ-ИМИ, националният конкурс „Млади таланти“, Панаира на науката и иновациите, Ученическата научна сесия, организирана от УчИ-БАН и други.

Участниците обмениха идеи за развитие на партньорската мрежа за разпространение на информация към училищата в страната за кандидатстване в конкурсите InnoFair, Young and Energetic Scientists, както и в други национални, европейски и международни инициативи, като конкурс „Млади таланти”, INESPO, Intel ISEF.

Уебинарите Какво трябва да знаем за основните видове вредителски програми?“, „Нови знания за ДНК структурата в гаметите” и „Роботика и Интернет на нещата” с водещи доц. Димитрина Полимирова, доц. Десислава Абаджиева и д-р Денис Чикуртев също показаха потенциала на учените в Българската академия на науките за надграждане на равнището на средното образование в страната. Обмениха се контакти между водещите и участниците, а Ученическият институт на БАН потвърди поканата към всички желаещи да организира на място в институтите и лабораториите на БАН тематични занимания, които ще обогатят уменията и знанията на българските ученици в разнообразни области на науката.

Онлайн заниманията се проведоха с финансовата подкрепа на съвместната програма на БАН и МОН „Образование с наука – 2 етап.“

Ученическият институт на БАН би бил добър партньор на Министерство на образованието и науката и в разработването на конкретни образователни модули, които да се ползват от учителите и техните ученици, с оглед приоритетите да се използват пълноценно изградените STEM кабинети.