УчИ-БАН лого
Уважаеми ученици,
Напомняме, че желаещите да участват в деветата научна сесия, организирана от УчИ-БАН е необходимо да подготвят съгласно Регламента за участие в конкурса своите проекти и да ги подадат не по-късно от 11 октомври тази година.
Деветата ученическа научна сесия се посвещава на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Настоящата година бе обявена от ЮНЕСКО и ООН за „Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие“.  Редица други организации, свързани с науката, подкрепиха инициативата. Следвайки своята мисия и поставените цели Ученическият институт на Българската академия на науките подкрепя изцяло тази инициатива и споделяме надеждата, че:
„посланието на международната научна общност за повишаване на глобалната осведоменост за фундаменталните науки ще отвори вратата за повече изследвания, образование и развитие в тези области.“ (Мишел Спиро, президент на Международния съюз по чиста и приложна физика, председател на Управителния комитет за обявяването на Международна година на фундаменталните науки за развитие през 2022 г. и бивш президент на Съвета на Европейската организация за ядрени изследвания).