Презентация, десета ученическа сесия

Ученическата научна сесия проведе своето десето издание в дните 2 и 3 декември в емблематичната за Академията сграда на ул. 15 ноември № 1.
В научния форум организиран от Ученическия институт на Българската академия на науките взеха активно участие в различни роли над 200 души. Сред тях: автори на проекти, научни ръководители и консултанти, рецензенти и членове на жури. Някои от ученическите проекти имаха научни ръководители ученици, които също участваха със свои научни проекти в сесията.

Конкурсът привлече 116 ученици от 17 града в страната, а техните 72 разработки бяха оценени и класирани от жури в няколко тематични области:

Информационни, комуникационни и технически науки (общо 24 проекта);
Математика (10 проекта);
Биология, биомедицина, биохимия (15 проекта);
Химия, физика, физикохимия (8 проекта);
Хуманитарни, обществени науки и изкуство (15 проекта).

Добър атестат за работата на Ученическия институт на БАН е, че всяка следваща година привлича по-голям брой ученици, учители, учени от институтите на Академията и университетски преподаватели от страната и чужбина, студенти и бивши участници в конкурсните сесии, които предават своя опит на по-младите.

Наградените участници можете да видите тук: Наградени участници в X-та сесия на УчИ-БАН и на сайта на Българската академия на науките.

Програма

FacebookTwitterLinkedInCopy Link