02/979 52 03 info@uchiban.eu

Category: Без категория

22 февруари 2023 By 0 Comments Без категория

Десета ученическа научна сесия

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС), която ще се проведе през месец ноември 2023 година по един от следните начини: а) присъствено; б) хибридно –…

26 ноември 2021 By 0 Comments Без категория

Наградени проекти от Осмата сесия на УчИ-БАН

Представяме ви наградените ученици и проекти от Осмата сесия на Ученическия институт на БАН за 2021 г.   Секция „Изкуствознание и изобразително изкуство“   Жури в състав: д-р Христина Кюркчийска – изкуствовед и председател на журито и д-р Румена…