02/979 52 03 info@uchiban.eu

Category: Без категория

28 ноември 2023 By 0 Comments Без категория / Съобщения

Наградени участници в десетата научна сесия

Ученическата научна сесия проведе своето десето издание в дните 2 и 3 декември в емблематичната за Академията сграда на ул. 15 ноември № 1. В научния форум организиран от Ученическия институт на Българската академия на науките взеха активно участие…

22 февруари 2023 By 0 Comments Без категория

Десета ученическа научна сесия

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС), която ще се проведе през месец ноември 2023 година по един от следните начини: а) присъствено; б) хибридно –…