02/979 52 03 info@uchiban.eu

Проф. Станислав Харизанов

Проф. Станислав Харизанов е математик, учен в Института по информационни и комуникационни технологии и Института по математика и информатика към Българската академия на науките. Научните му интереси са в сферата на математическото моделиране, теорията на апроксимации, числен анализ и разработването на ефективни алгоритми. През последните четири години е консултирал около 10 различни проекти в областите „математика“ и „информатика“, като основните тематики са приложения на математическото моделиране в ежедневието, изчислимост и сложност на компютърни алгоритми, олимпийска математика и олимпийска информатика.

„Работата с млади хора винаги ме е зареждала положително. Изключително ценна и от научна гледна точка е комуникацията с необременени, будни мозъци, които не са детайлно запознати с класическата теория и сами сформират гледната си точка и усещането си към поставения проблем. Така се раждат интересни, нестандартни идеи, както и бъдещи учени на високо ниво“, споделя проф. Харизанов.