02/979 52 03 info@uchiban.eu

Д-р Миглена Иванова

Д-р Миглена Иванова работи като главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Изследователските й интереси са в областта на градската антропология, антропологията на съвременността, етнологията, историческата антропология, миграциите, нематериалното културно наследство, традиционното облекло, визуалната антропология, устната история и автобиографичните разкази, антропологията на храненето, антропологията на катастрофите и рисковите ситуации.

„Дължа много на онези от своите колеги, които са ме научили на професията, която практикувам. Затова за мен е чест на свой ред да подпомагам дейността на Ученическия институт на БАН. Общуването с младите колеги, които се включват в инициативите на Института, е много вдъхновяващо, защото те често откриват свежи, неочаквани ракурси към изследователските проблеми“, казва д-р Иванова.