02/979 52 03 info@uchiban.eu

Доц. Златогор Минчев

Доц. Златогор Минчев е доказан професионалист в сферата на компютърните науки от БАН, съчетаващ почти 20-годишен, солиден теоретичен и богат практически опит. Той работи в сферата на компютърните науки и математическите приложения за сигурността и киберсигурността, осигуряващи един по устойчив дигитален свят на бъдещето. Подкрепя и вдъхновява млади таланти от 2005 година с различни иновативни дейности, от симулации в обективната и виртуалната реалност до редица въпроси по сигурността в изкуствения интелект и роботиката.

„В годините съм бил наставник, ментор, член и председател на жури и осъзнах, че младите хора имат брилянтни идеи, които трябва да бъдат направлявани и показвани на хората. Бъдещето принадлежи на онези от нас, които са достатъчно смели да покажат изследователските си вдъхновения в подходящото време. А времето за дигитални иновации е сега!“, казва доц. Минчев.