02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2014

Ученически институт – УчИ-БАН е открит по повод честването на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките. Целта е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката и/или нейните приложения.

В определения срок постъпиха 43 ученически проекта, които са разпределени по науки:

  • 13 проекта – Математика
  • 10 проекта – Информатика и информационни технологии
  • 5 проекта – Физика и астрономия
  • 3 проекта – Инженерни науки
  • 6 проекта – Биология и екология
  • 5 проекта – Обществени и хуманитарни науки
  • 1 проект – Химия

Всички проекти бяха рецензирани от специалисти и рецензиите бяха изпратени на авторите. Разработките на учениците бяха представени (като доклади и като постери) нв две сесии. Първата Ученическа научна сесия на УчИ-БАН се проведе на 17.10.2014 г. в Големия салон на БАН.