02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2015

След успеха на първата сесия на  Ученическия институт към БАН през 2015 г. се проведе и второто издание. На 19 и 24 ноември големият салон на Академията събра ученици и ръководители, които представиха 14 разработки в областите история и културно-историческо наследство, астрономия и физика, химия и екология.

За тази сесия на УчИ-БАН постъпиха 42 ученически разработки (проекти) от различни области на науката и нейните приложения. С малки изключения всички разработки бяха допуснати до представяне (устно или чрез постер).

За определяне на крайното класиране на проектите бяха назначени научни журита в областите, по които учениците са представили проекти. При окончателното класиране на разработките (и определянето на наградените проекти), освен резултатите, получени в разработките, ще се вземе предвид и представянето им пред публиката, както и отговорите на зададените въпроси.