02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2016

Ученическият институт при БАН проведе научната си сесия за 2016 година в големия салон на Академията на 18 ноември. Бяха представени общо 26 презентации на ученически проекти с научно-изследователска насоченост в научните области история, изкуствознание, етнология, паразитология, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и математика.

На сесията на УчИ – БАН беше представен проектът на Иван Иванов и Василен Цветков „Интелигентно земеделие“. Двамата са дългогодишни възпитаници на Ученическия институт по математика и информатика към Института по математика и информатика – БАН, а разработката им е поредното доказателство за нивото на българските ученици и ангажимента на Aкадемията към тях. На 28-ия Европейски конкурс за млади учени те завоюваха престижната награда за иновации в сферата на храненето и агрикултурата. Иван и Василен презентираха резултатите си пред комисарите Фил Хоган и Карлос Моедас на конференцията FOOD’2030, която се състоя през октомври 2016 г.

В ученическата научна сесия участваха и два проекта на ученици от Република Македония. Тяхното гостуване е в рамките на Споразумение за сътрудничество между БАН и Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ) по проект „Ученически институт“.

За да разгледате резюметата, моял кликнете тук:

Резюмета на проектите, постъпили за участие в третата сесия на УчИ-БАН – 2016 г.