02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2017

Ученическият институт на Българската академия на науките проведе за четвърта поредна година научна сесия за ученици с интерес към изследователска и научна работа. Тази година ученици между 8 и 12 клас от училища в градовете: Благоевград, Варна, Кърджали, Монтана, Плевен, Пловдив, Правец, Разлог, Русе, Самоков, Сливен, Смолян, Стара Загора, София, Ямбол подадоха 32 проекта. Темите на ученическите разработки са от научните области: Роботика, Експериментална ядрена физика, Механика, Социолингвистика, Езикознание, Културна антропология, Информатика, Информационни технологии, Математика, Геометрия, Биология, Цитология, Химия, Екология.

Членовете на журито, определено от Председателя на БАН оцениха приноса на авторите в изследователските им разработки и класираха проектите. Всички отличени участници в сесията на Ученическия институт на БАН получиха от журито книги – дарение от Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.

Клуб Млади Таланти предоставя възможността на десет от наградените проекти да се състезават за формирането на българския отбор за Intel ISEF и други международни конкурси, а УчИ-БАН ще поеме техните разноски за явяването им на Панаира на науката и иновациите през идния месец в София.

В началото на сесията бяха представени първите резултати по Програмата за въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с млади таланти. С финансиране по тази програма БАН реализира общо 17 проекта за обучение на учители и ученици.

Резюмета от Ученическа научна сесия 2017