02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2018

Проекти от девет области на науката и изкуството бяха отличени в петата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН). На 16 и 17 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН ученици от цялата страна представиха 70 разработки Най-добрите проекти в конкурса бяха оценени от авторитетно жури.

Ученици от  8 до 12 клас със склонност към изследователска дейност презентираха своите постижения по време на двудневното събитие в БАН. За първи път в ученическата научна сесия уменията си представиха и талантливи ученици с интереси в изкуствознанието и изобразителните изкуства.

По традиция резюметата на всички проекти, представени на петата сесия на УчИ – БАН, са включени в специално издание.

Награда за най-млади български изследователи беше връчена на шестокласниците Велислав Борисов и Катерина Прончева от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив за проекта им „Фразеологични словосъчетания, свързани с части от човешкото тяло“.

Отличените в петата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките ученици получиха награди, осигурени от академично издателство “Проф. Марин Дринов”, издателство “Захарий Стоянов”, както и двутомното издание “Определител на дневните пеперуди в България”, подготвено от специалисти на Националния природонаучен музей на БАН съвместно с Национален парк “Витоша”. Фирма “Спесима” осигури парични награди и едноседмичен стаж на най-добре представилите се участници в направление „Роботика“. Институтът по роботика на БАН връчи специални грамоти на участниците от това научно направление.

Можете да разгледате резюметата на проектите тук:

Резюмета от Ученическа научна сесия 2018