02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2020

За участие в седмата сесия на Ученическия институт на БАН постъпиха за рецензиране и оценяване 68 ученически разработки от 20 града в страната.

Над 100 бяха авторите на ученическите проекти за сесия на УчИ-БАН през 2020 г. След рецензиране на техните проекти, авторите с добри разработки получиха покана да представят резултатите от своята работа онлайн. Седмата сесия на УчИ-БАН се проведе чрез Zoom meetings  от 10 до 12 ноември 2020 г.

Проектите разпределихме в шест научни секции:

  • Информатика и информационни технологии – 17 проекта
  • Интердисциплинарни проекти – 14 проекта
  • Биология: биомедицина и биоразнообразие – 11 проекта
  • Хуманитарни и обществени науки – 10 проекта
  • Математика – 10 проекта
  • Изобразително изкуство – 4 проекта

Отличени от журитата в шестте научни секции бяха 39 проекта и 61 ученици, автори на тези разработки получиха своите награди.

Разликата в броя представени в сесията за 2020 година и тези на подадените за участие в конкурса проекти се дължи на различни причини – невъзможност на участника да представи своя проект или на преценка на рецензента, че проектът не отговаря на вече установените критерии за участие в сесия на УчИ-БАН.

По традиция сесията на Ученическия институт на БАН беше съпътствана от изложба с творби на талантливи ученици от НГПИ „Св. Лука“ , гр. София. Заради безпрецедентните епидемична обстановка и ограниченията, продиктувани от нея, изложбата беше достъпна онлайн.

Резюмета на проектите, постъпили за участие в седмата сесия на УчИ-БАН – 2020 г.