02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2021

59 ученически разработки на деца от 18 града в страната постъпиха за участие в 5-те научни секции. Проектите бяха с разнообразни и актуални за съвремието ни теми. Авторите им са над 80 ученици от 7-и до 12-ти клас. Някои от авторите участваха в две и повече разработки. 29 от проектите, представени в сесията бяха подготвени от 22 –те малки учебно-изследователски общности, създадени през последната година с финансиране от дарения и от съвместната програма на БАН и МОН „Образование с наука- втори етап“. През настоящата година най-много проекти има в научните области: биомедицина, биоразнообразие, биология и физикохимия. Забелязва се и постоянен интерес сред участниците в сесиите на Учи-БАН към хуманитарните и социални теми, както и към различни проблеми в областта на информатиката, информационните технологии, техническите науки и математиката.

Над 200 участници – ученици, научни ръководители, консултанти, лектори, рецензенти и членове на журита взеха участие в дейностите на УчИ-БАН и в сесията за 2021 г..

Проектите бяха разпределени и представени в 5 тематични секции: МатематикаИнформатика и информационни технологии, Биология, биомедицина, биоразнообразие и физикохимия, Хуманитарни и обществени науки и Изобразително изкуство.

При класирането се вземаше предвид не само съдържанието на разработката и мнението на рецензента, но и представянето на резултатите по време на сесията, както и отговорите на въпросите по време на дискусията след всяко представяне. Общо 56 ученици бяха отличени от журитата на отделните секции. Издателство „Просвета“, което е известно със съпричастността си към откриването и развитието на таланта на младите хора в България, предостави на всеки отличен проект по един годишен абонамент за безплатно ползване на електронните ресурси на издателството. Журито в секция Информатика, информационни технологии и технически науки даде и допълнителни специални награди за иновативни разработки на авторите на 3 проекта с подкрепата на Secure Digital Future 21.

Осмата УНС смело можем да кажем, че създава традиции. Затвърждава се тенденцията бивши участници в сесии на Ученическия институт на БАН да влизат в ролята на научни консултанти и ръководители на по-малките от тях и да ги вдъхновят да продължават да се развиват в избраната от тях научна област. Някои научни ръководители и/или консултанти съпровождаха научно повече от два ученически проекта. Училища, от които през годините е имало участници, създават свои общности на интереси и взаимопомощ и продължават да излъчват участници в ученическите научни сесии.

С резюметата на докладите можете да се запознаете ТУК.