02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2022

Деветото издание на Ученическата научна сесия се проведе в дните 2 и 3 декември 2022 година в зала „Проф. Марин Дринов“. За участие постъпиха 53 научно-изследователски и художествени проекти, разработени от 82 ученици от 15 града в страната. Авторите са ученици от 6 до 12 клас в 30 училища в страната. За всеки от постъпилите проекти бе осигурено рецензиране от висококвалифицирани специалисти. Рецензиите са в писмен вид и, освен критични бележки, съдържат и препоръки за по-нататъшна работа.

Постъпилите проекти бяха разпределени в пет научни направления:

Информатика и Инф. технологии – 17 проекта

Хуманитарни науки – 10 проекта

Визуални изкуства – 5 проекта

Математика – 11 проекта

Биология, биомедицина, Биоразнообразие – 10 проекта

Бяха сформирани 5 журита, които проведоха класация на проектите, според приносите в разработките и тяхното представяне пред публика. Част от учениците не успяха да присъстват, затова беше осигурена възможност за хибридно провеждане на сесията.

Отличените за своите разработки 60 ученици бяха наградени с книги (от Академично издателство „проф. Марин Дринов“), електронни ваучери за онлайн магазин с богат асортимент от книги и ел. техника. Издателство „Просвета“, предостави като допълнителна награда за някои от наградените участници и абонаменти за безплатно ползване на електронните ресурси на издателството. Всеки участник в деветата сесия на УчИ-БАН получи съответните удостоверяващи документи.

Можете да разгледате резюметата на проектите тук:

Резюмета на ученическите проекти