02/979 52 03 info@uchiban.eu

Ученическа сесия 2023

През 2023 година в десетата конкурсната сесия бяха оценени и класирани от жури 72 разработки на ученици от 5 до 12 клас. Ученическите проекти бяха разпределени в няколко тематични научни области:

Информационни, комуникационни и технически науки – 24 проекта;
Математика – 10 проекта;
Биология, биомедицина, биохимия -15 проекта;
Химия, физика, физикохимия – 8 проекта;
Хуманитарни, обществени науки и изкуство -15 проекта.

Добър атестат за работата на Ученическия институт на БАН е, че всяка следваща година привлича по-голям брой ученици, учители, учени от институтите на Академията и университетски преподаватели от страната и чужбина. Увеличава се и броят на студенти и бивши участници в конкурсните сесии, които предават своя опит на по-младите като стават техни ментори и консултанти.
Авторите на ученическите проекти в десетата ученическа научна сесия бяха 116 от 29 училища в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Добрич, Кърджали, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Харманли, Шумен, София.

Можете да разгледате резюметата на проектите, представени в сесията през 2023 г. тук:

Kнижка с резюмета

 

 

„>http://